Základná výbava pre prácu v oblasti cenotvorby a kategorizácie

MONITOR-In

Prináša každý deň komplexný prehľad konaní a zmien s monitorovaním vo všetkých fázach, od vyhlásenia konania na portáli MZ SR až po vydanie rozhodnutí.

PRICE-In

Poskytuje prehľad všetkých podaných žiadostí a cenových návrhov zverejnených na portáli MZ SR a umožňuje nastaviť cenu lieku pri predpokladanej úhrade so želateľným doplatkom.

eRiX

Spracováva informácie o konaniach a hodnotí kritériá pri rozhodovaní o úhrade nových liekov a indikácií, dôvody nezaradenia liekov a indikácií a úspešnosť zaraďovania nových liekov a indikácií.

PRICE-Ex

Umožňuje rýchle elektronické vyhľadávanie cien príslušných balení liekov v databázach krajín EÚ, automatické vypĺňanie formulárov MZ SR (CNref, CND,…) a dlhodobé udržiavanie a spravovanie databáz cien.

Ex-PEND

Analyzuje spotrebu liekov, vývoj trhu a výdavkov zdravotných poisťovní, na základe oficiálnych údajov NCZI, umožňuje tvorbu reportov s možnosťou využitia rôznych nastavení a filtrov.

PRICE-Flash

Je nadstavbou aplikácie PRICE-In vo forme pravidelných adresných notifikácií o predpokladaných zmenách úhrad v rámci užívateľom zvolených referenčných skupín.