Epi-VIEW | Pharm-In Apps

Aplikácia ponúka na jednom mieste hĺbkové analýzy pri zhubných nádoroch, ktoré sú pripravované v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou. Poskytuje aktuálne, validované, štatisticky a metodicky korektne napredikované (do r. 2030) celonárodné epidemiologické údaje, vrátane detailných výpočtov incidencie, prevalencie, mortality, klinických štádií zhubných nádorov a pod. Na základe informácií z vlastných celoslovenských epidemiologických štúdií a analýz umožňuje vypočítať veľkosti konkrétnej cieľovej populácie pacientov podľa zvolených kritérií, vrátane detailov o morfologických, vybraných imunohistochemických a genetických vyšetreniach pri danom type zhubného nádoru. Aplikácia tiež sprístupňuje prehľad o spotrebe predpísaných liekov, ktoré uhradili zdravotné poisťovne podľa príslušnej diagnózy.

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU Epi-VIEW? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii