Ex-PEND | Pharm-In Apps

Spotreba liekov a vývoj cien a úhrad za lieky v SR v prehľadnej aplikácii

PREČO Ex-PEND?

Subjekty, ktoré pôsobia aktívne v prostredí zdravotníctva a farmaceutického trhu potrebujú pravidelne vyhodnocovať spotrebu liekov a výdavky za lieky.

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽÍVANIA Ex-PEND?

Aplikácia Ex-PEND poskytuje údaje o spotrebe liekov a výdavkoch za lieky a poskytuje možnosť tvorby rýchlych a prehľadných reportov. Dáta sú dostupné v príjemnom užívateľskom rozhraní a je možné ich spracovať pomocou rôznych nastavení a filtrov. Okrem toho aplikácia poskytuje možnosť hodnotenia vývoja cien, úhrad a doplatkov za lieky na základe oficiálnych údajov zo zoznamov kategorizovaných liekov a zoznamov úradne určených cien.

Ex-PEND UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM:

analyzovať spotrebu liekov

sledovať vývoj trhu s liekmi a výdavky zdravotných poisťovní,

hodnotiť vývoj cien, úhrad a doplatkov za lieky

tvorbu reportov s možnosťou využitia rôznych nastavení a filtrov

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU Ex-PEND? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii