eRiX | Pharm-In Apps

Analýza rozhodovania o zaraďovaní liekov do systému úhrad

PREČO eRiX?

Proces zaraďovania lieku do zoznamu kategorizovaných liekov je na Slovensku regulovaný príslušnými legislatívnymi a metodickými normami. V prípade, že žiadosť o úhradu lieku nespĺňa všetky zákonné a metodické požiadavky, liek nemôže byť zaradený do systému úhrad. Všetky konania, vrátane príloh, odporúčaní a dokumentov sú zverejnené na stránke MZ SR.

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽÍVANIA eRiX?

Aplikácia eRiX spracováva informácie o konaniach zverejnených na portáli Kategorizácia MZ SR a umožňuje pomocou 10 preddefinovaných výstupov analyzovať konania o zaraďovaní nových liekov a indikácií do ZKL. eRiX poskytuje informácie o konaniach zverejnených od 1.1.2012 až po konania iniciované v aktuálnom období. Aktualizácia konaní v danom mesiaci je vykonaná v aplikácii vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca.

eRiX UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM ANALYZOVAŤ:

kritériá pri rozhodovaní MZ SR o úhrade nových liekov a indikácií

dôvody nezaradenia liekov a indikácií na základe vydaného rozhodnutia MZ SR

úspešnosť zaraďovania nových liekov a indikácií

spracovanie údajov podľa rôznych kritérií nastavených užívateľom pomocou filtra (obdobie, výrobca, ATC skupiny, indikácie, a pod.)

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU eRiX? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii