Precedent | Pharm-In Apps

PRAKTICKÝ SÚHRN ROZHODOVACEJ PRAXE ŠTÁTNYCH AUTORÍT

PREČO PRECEDENT?

Pripravujete žiadosť o kategorizáciu lieku? Ani dobrá znalosť legislatívy v rámci Market Access nemusí byť zárukou úspechu. Zákon a ani metodické odporúčania nepokrývajú všetky detailné postupy, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste splnili očakávania štátnych autorít.  

 

Postup ministerstva v jednom konaní je do veľkej miery relevantný aj pre ďalšie podobné alebo analogické konania. Aplikácia Precedent vám môže výrazne uľahčiť prácu v oblasti Market Acces, pretože poskytuje informácie o všetkých relevantných postupoch, prístupoch, hodnoteniach a rozhodnutiach štátnych autorít. 

AKÉ SÚ VÝHODY APLIKÁCIE PRECEDENT?

Už nie je potrebné pamätať si históriu rozhodovacej praxe,užívateľ aplikácie Precedent si môže vďaka filtrom rýchlo vybrať informácie z konkrétnej oblasti (kategorizácia, farmako-ekonomika, epidemiológia) a tiež predmet záujmu (napr. zmena menového kurzu pri referencovaní, zohľadňovanie off-label komparátora vo farmako-ekonomickej analýze v hodnoteniach NIHO, postupy pri revízii úhrad, rozhodovanie o OCR a množstvo ďalších).  

ČO UMOŽŇUJE PRECEDENT UŽÍVATEĽOM?

Aplikácia sa priebežne aktualizuje a používatelia môžu precedensy ukladať do databázy a zdieľať ich so svojimi kolegami či ostatnými používateľmi. Vďaka zdieľaným informáciám tak môžu zohľadňovať aj tie precedensy, s ktorými sa ešte nestretli, avšak zachytili ich iní používatelia.

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU Precedent? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii