O nás | Pharm-In Apps

V liekovej politike sme doma

O NÁS

Pharm-In poskytuje svoje služby farmaceutickým spoločnostiam, výrobcom liekov a zdravotníckym inštitúciám v oblasti zavádzania nových zdravotníckych technológií. Výhodou spoločnosti je integrovaný a koordinovaný prístup. Od registrácie, cenotvorby, kategorizácie, cez farmakoekonomiku až po spoluprácu s odborníkmi a štátnymi inštitúciami poskytuje PHARM-In široký okruh služieb potrebných pre úspešné uvedenie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín do klinickej praxe na Slovensku.
PHARM-In pri svojej práci využíva najmodernejšie postupy v oblasti informačných technológií. Pre odborníkov, zaoberajúcich sa cenotvorbou a kategorizáciou liekov a zdravotníckych pomôcok ponúka aplikácie (PHARM-In Apps), ktoré slúžia na efektívnejšiu prácu v tejto oblasti.

Aplikácie spoločnosti PHARM-In:

sú základnou výbavou pre prácu v oblasti Market Access na Slovensku. Aplikácie aicky sťahujú, spracovávajú a reportujú aktuálne údaje a informácie z verejne dostupných webových portálov, respektíve na základe informácií sprístupnených štátnymi autoritami. Aplikácie vyvinul tím expertov spoločnosti na cenotvorbu, kategorizáciu a informačné technológie spoločnosti PHARM-In. Keďže samotní pracovníci spoločnosti PHARM-In pracujú aktívne v oblasti kategorizácie a cenotvorby, aplikácie zohľadňujú každodenné potreby odborníkov v týchto oblastiach.
PHARM-In pracuje neustále na udržiavaní aplikácií tak, aby reflektovali na všetky zmeny na monitorovaných portáloch a poskytovali spoľahlivý zdroj informácií z oblasti kategorizácie a cenotvorby liekov a zdravotníckych pomôcok.

Komplexné informácie o liekoch vo vašom mobile.

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac o aplikácii
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii