PRICE-In | Pharm-In Apps

Komplexný a aktuálny prehľad o cenách, úhradách a doplatkoch za lieky

PREČO PRICE-In?

Zaberá Vám sledovanie cien liekov veľa času? Zdá sa vám systém cenotvorby a úhrad liekov zložitý a neprehľadný? Nechcete, aby Vám unikol termín na podanie cenových návrhov? Riešením je aplikácia PRICE-In.

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽÍVANIA PRICE-In?

Pre zachovanie konkurencieschopnosti je potrebné pravidelne sledovať cenové návrhy a konania týkajúce sa revízie úhrad a pružne reagovať v rámci termínov na podávanie cenových návrhov. Prehliadnutie cenových návrhov konkurencie, zmeny v úhradách liekov alebo nesprávny výpočet ceny v cenovom návrhu môže pre spoločnosť znamenať významné a niekedy nenapraviteľné straty.

PRICE-In UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM:

Webová databázová aplikácia PRICE-In Vás upozorní na zverejnené zmeny cien a úhrad a poskytne Vám komplexný a aktuálny prehľad všetkých podaných cenových návrhov zverejnených na stránke MZ SR. Zároveň uvádza pre každú referenčnú skupinu najnižšiu konečnú cenu/ŠDL, ktorá tvorí základ pre stanovenie úhrady. Umožní Vám stanoviť cenu lieku pri predpokladanej úhrade so želateľným doplatkom. Z užívateľského pohľadu ponúka aplikácia široké možnosti filtrovania na základe zvolených kritérií.

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU PRICE-In? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii