PRICE-Flash | Pharm-In Apps

Alerting a blesková identifikácia zmien v referenčných skupinách

PREČO PRICE-Flash?

Zníženie ceny konkurenčného lieku môže viesť k zníženiu kvartálnej úhrady pre celú  referenčnú (príp. úhradovú) skupinu a teda aj úhrady Vášho lieku. Časová náročnosť a riziko chybovosti manuálneho analyzovania zmien cien a odhalenia hrozby zmeny úhrady pre jednotlivé referenčné skupiny pre celé sledované portfólio sú vďaka PRICE-Flash minimalizované.

AKÉ SÚ VÝHODY PRICE-Flash?

PRICE-Flash je nadstavbou aplikácie PRICE-In vo forme pravidelných adresných notifikácií o predpokladaných zmenách úhrad v rámci užívateľom zvolených referenčných skupín. PRICE-Flash ponúka prehľadný sumár zmien cien a relevantných motívov pre prehodnotenie výšky úhrad. Pre účely plánovania poskytuje okrem notifikácií o zmenách aj prehľad vývoja cien v období najbližších mesiacov.

PRICE-Flash UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM:

Notifikácie PRICE-Flash poskytujú bleskovú identifikáciu zmien vo zvolených referenčných skupinách. Služba umožňuje rýchle zhodnotenie rizika a zvažovanie potrebných úkonov na základe kondenzovanej informácie o výške pôvodnej ceny a poslednej podanej ceny referenčného lieku v skupine.

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU PRICE-Flash? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii