PHARM-In Apps | Pharm-In Apps

PHARM-In Apps - základná výbava pre prácu v oblasti cenotvorby a kategorizácie

Cenotvorba a kategorizácia liekov a zdravotníckych pomôcok je proces, pri ktorom sa stanovuje cena,  výška úhrady z verejného zdravotného poistenia a doplatku pacienta. Je to dôležitý proces, v ktorom sa rozhoduje o prítomnosti a dostupnosti liekov (a tiež zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) na Slovensku. Cenotvorba a kategorizácia liekov je regulovaná pomerne komplikovanými legislatívnymi a metodickými usmerneniami. Stanovenie ceny a úhrady  prebieha formou konaní vo veciach kategorizácie a úradného určenia cien liekov, pričom všetky informácie o konaniach, vrátane sprievodných  dokumentov a rozhodnutí sú zverejňované na elektronickom portáli MZ SR. Pre zachovanie prijateľnej ceny, úhrady a doplatkov pacientov musia výrobcovia kontinuálne sledovať konania týkajúce sa revízií cien a úhrad a pružne reagovať v legislatívne stanovených termínoch. Okrem toho je na základe platnej legislatívy výrobca povinný podávať v pravidelných termínoch informácie o referenčných cenách liekov a zdravotníckych pomôcok v krajinách EÚ.

APLIKÁCIE OD SPOLOČNOSTI PHARM-In SLÚŽIA NA ZEFEKTÍVNENIE PRÁCE V OBLASTI KATEGORIZÁCIE A CENOTVORBY A UMOŽŇUJÚ:

rýchle a efektívne vyhľadávanie v databázach a aické spracovanie údajov

významnú úsporu času, ktorý môžu pracovníci venovať iným, strategickým činnostiam

elimináciu chybovosti, spôsobenej spracovávaním veľkého množstva manuálne spracovávaných dát

e-mailové notifikácie o dôležitých informáciách podľa individuálneho nastavenia užívateľom

Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii