MONITOR-In | Pharm-In Apps

Komplexný prehľad konaní na portáli MZ SR

PREČO MONITOR-In?

Kontinuálne zverejňovanie návrhov a konaní, prelínajúce sa termíny v rôznych fázach podaní a krátky časový priestor na možnosť podania návrhu, či pripomienky, vyžaduje každodenné sledovanie portálu MZ SR. Dôsledkom oneskoreného zachytenia vyhláseného konania môže byť zmarená príležitosť na zareagovanie v termíne stanovenom príslušnou legislatívou.

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽÍVANIA MONITOR-In?

Monitor-In je aplikácia, ktorá prináša užívateľom každý deň komplexný prehľad nových konaní a všetkých zaznamenaných zmien v konaniach oproti stavu z predchádzajúceho dňa. Konania sú prostredníctvom služby monitorované vo všetkých fázach, od vyhlásenia konania zo strany MZ SR až po vydanie rozhodnutí. Z hľadiska funkcionality prináša aplikácia možnosť individuálneho, užívateľom zvoleného nastavenia zobrazených reportov a požiadaviek na e-mailovú notifikáciu zmien.

MONITOR-In UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM

eliminovať riziko prehliadnutia akýchkoľvek zmien vo vyhlásených konaniach

minimalizovať časovú náročnosť každodenného sledovania zmien na portáli MZ SR

sledovať všetky konania v prehľadnej forme

individuálne nastavenie služby (podľa ATC skupín, ŠÚKL kódov, typu podaní a pod.)

individuálne nastavenie pripomínania termínov na vyjadrenia a pripomienky

sledovanie histórie konaní

nastavenie e-mailovej notifikácie podľa individuálneho zadania

online prístup ku všetkým dátam zo svojho počítača z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU MONITOR-In? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii