PRICE-Ex | Pharm-In Apps

Rýchle a presné spracovanie referencovania cien liekov a zdravotníckych pomôcok

PREČO PRICE-Ex?

V zmysle platnej slovenskej legislatívy sa ceny liekov a zdravotníckych pomôcok v SR pravidelne porovnávajú s cenami v krajinách EÚ (tzv. referencovanie cien). Konanie vo veci porovnávania cien liekov a zdravotníckych pomôcok môže MZ SR začať z vlastného podnetu podľa platnej legislatívy dvakrát v priebehu kalendárneho roka. Výrobcovia majú povinnosť podať referenčné ceny do 25 dní od začatia konania. Počas tohto krátkeho obdobia je potrebné vykonať množstvo úkonov:

  1.  Je potrebné vyhľadať platné ceny vo všetkých krajinách EÚ a to pre všetky lieky v portfóliu výrobcu, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a v zozname zdravotníckych pomôcok. Orientácia na zdrojových stránkach a v cieľových databázach v krajinách EÚ je náročná, nakoľko niektoré sú neprehľadné, podliehajú častým zmenám a viaceré sú dostupné len v lokálnych jazykoch.
  2.  V niektorých krajinách nie je zverejnená informácia o cenách výrobcov, ale len cena na úrovni distribútora alebo lekárne. V takom prípade je túto cenu potrebné odvodiť na základe platných pravidiel pre stanovenie výšky obchodnej prirážky a dane v príslušných krajinách.
  3. Ceny výrobcov je potrebné prepočítať na Euro, prostredníctvom konverzných kurzov určených MZ SR a na základe získaných cien vypočítať Európsku referenčnú cenu lieku. Následne je potrebné vyplniť pre každého držiteľa formulár CNref a podať prostredníctvom elektronického portálu MZ SR.
  4. Ak úradne určená cena lieku presahuje Európsku referenčnú cenu lieku, výrobca je povinný najneskôr do piatich dní od predloženia údajov podať žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku.

AKÉ SÚ VÝHODY POUŽÍVANIA PRICE-Ex?

PRICE-Ex umožňuje užívateľom rýchle a komplexné spracovanie referencovania cien liekov. Základné funkcie aplikácie zahŕňajú:

vyhľadávanie identických balení liekov a zdravotníckych pomôcok v databázach krajín EÚ

identifikácia cien liekov a zdravotníckych pomôcok v krajinách EÚ

výpočet cien na úrovni ceny výrobcu, zohľadňujúci výpočet obchodných prirážok a kurzov

výpočet referenčných cien liekov a zdravotníckych pomôcok

generovanie printskrínov z html databáz s dohľadanou cenou

vyplnenie formulára CNref

PRICE-Ex UMOŽŇUJE UŽÍVATEĽOM:

Okrem vyššie uvedených základných funkcií PRICE-Ex umožňuje dlhodobé udržiavanie a spravovanie databáz z jednotlivých období referencovania a tiež porovnanie aktuálnych referenčných cien s cenami platnými v predchádzajúcich obdobiach referencovania. Výstupy z databázy vyhľadaných cien je možné adaptovať pomocou filtrov a individuálnych možností nastavenia podľa aktuálnej potreby.

MÁTE ZÁUJEM VYSKÚŠAŤ SI PRÁCU S APLIKÁCIOU PRICE-Ex? Kontaktujte nás
Aplikácia Pharm-in Apps
Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku

Aplikácia Pharm-in Apps

Kdekoľvek sa nachádzate, máte poruke komplexné informácie o liekoch registrovaných na Slovensku.

Viac informácii